happening

Tři špejle demokracie

ne. 28. října 2018 / Rožnov pod Radhoštěm / ve spolupráci s Městskou knihovnou

Podpořme společně demokracii v České republice.
Akce je součástí Festivalu svobody.


VÝZVA: TŘI ŠPEJLE
Podpořme společně demokracii v České republice!
Fujaré a Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm se připojují ke špejlové výzvě Festival svobody.

Tři špejle symbolizují tři pilíře demokracie. Jsou připomínkou boje za demokracii minulých generací a zároveň symbolem současného usilování o zachování a rozvoj svobodné a sebevědomé společnosti.

JAK NA TO?
1) Vyrobte „tři špejle“ – postup výroby je jednoduchý. Stačí obarvit temperami, vodovkami, fixami... A spojit gumičkou.
2) Umístěte 28. října 2018 umístěte špejle na místa spojená se svobodou a demokracií (náměstí, památníky, další významná místa).
3) Pošlete fotografie Vaší instalace na e-mail info@festivalsvobody.cz, případně na facebook. Sdílejte fotky s hashtagem #trispejle a odkazem na web Trispejle.cz.

Výzvu organizuje Festival svobody, více na
www.festivalsvobody.cz.

Symbol vznikl na Plzeňsku v rámci aktivit neformální skupiny pro)(hnutí a spontánně se šíří do dalších krajů. Tři špejle jsou provázeny symbolickým textem (viz níže). Cítíme, že v současné době je třeba demokracii podpořit a připomínat, na čem, lidově řečeno, stojí a padá. Rádi bychom proto tento symbol, hodnoty i otázky, kterého provází, dostali do širšího povědomí. - Budeme rádi, pokud se k této výzvě připojíte. V pondělí 13. listopadu 2017 od 6.00 do 9.00 hodin ráno se „tři špejle“ ve velkém množství objeví ve městech po celé republice, a to na místech, jež jsou spojena s bojem za demokracii a svobodu.

CO BUDE DÁL?
V pátek 17. listopadu proběhne v rámci Festivalu svobody řada akcí v Praze, Brně, Ostravě a mnoha dalších městech po celé republice - v Rožnově je to happenig: 17. listopad! Přines masku. Všechny tyto akce spojuje motiv boje za svobodu a demokracii. Tři špejle mají toto téma otevřít již v pondělí. Výzva tímto nekončí. Tři špejle zůstanou i po tomto výročí symbolem boje za svobodu a demokracii v naší zemi. V Praze na Václavském náměstí budou osmimetrové Tři pilíře demokracie vztyčeny v rámci Koncertu pro budoucnost 17. listopadu, přičemž zazní symbolický text:

TŘI ŠPEJLE
OBČANÉ POZOR, DEMOKRACIE!
NEPOŠLAPAT...!
TŘI PILÍŘE DEMOKRACIE

MOUDRÁ VLÁDA, SPRAVEDLIVÉ SOUDY, JASNÉ ZÁKONY.
ÚSTAVA, OBČANSKÁ SPOLEČNOST, NEZÁVISLÁ MÉDIA.
ČISTOTA MYSLI, SLOV I SKUTKŮ.
ČERVENOMODROBÍLÝ JEHLAN JAKO KŘEHKÝ ZÁTARAS
PROTI NESVOBODĚ A STRACHU.
TIŠE VYZNAČUJE MÍSTO, TUDY KRÁČÍ DĚJINY.
SYMBOLIKA TROJICE, SPOJENÍ.
STABILITA I ZRANITELNOST.
JISTOTA V NEJISTOTĚ.
POTŘEBA JASNÉHO VYJÁDŘENÍ POSTOJE.
NEBÁT SE POZDVIHNOUT HLAVU I HLAS. VYMEZIT PROSTOR A VYMEZIT SE.
POSTAVIT NA VLASTNÍ NOHY, KLIDNĚ STÁT.
PROPOJIT SE, OPŘÍT JEDEN O DRUHÉHO.
KAŽDÝ SÁM ZA SEBE, PŘITOM SPOLU.
PRÁVĚ TEĎ JE TŘEBA DEMOKRACII PODEPŘÍT

VŠÍM, CO JE PO RUCE, I KDYBY TO MĚLA BÝT OBYČEJNÁ ŠPEJLE.
ŠPEJLE NA ULICI...!

Jarek Veselák, 2017


Zpět...